» fizik yıllık plan, fizik günlük plan, fizik konu anlatımı, fizik oss test
Lang
Tema
                          
Anasayfan Yap Favorilerine Ekle E-Posta Tavsiye Et İletişim Forum Rss
   
   
   
Üyelik Kullanıcı Adı :  Şifre :  Güvenlik :  Hatırla :     Yeni Kayıt & Üye İşlemleri
 

 
 
» [ www.dersfizik.com Forum ] [ LİSE 2 ] [ 10. Sınıf Fizik Müfredatı (En son yayınlanan) ] 1 Kişi okuyor
#hakan
[Site Yöneticisi]MSN : gizli
Yaş : 43
Cinsiyet : Bay
Mesaj sayısı : 345
Giriş sayısı : 8479
Puanı : 14
Konudan aldığı puan : 0
Puan verenler
Konuya Puan ver
Olgunluk                      Puan Ver
61%
Aktiflik
847%
Verimlilik
0%
 10.1.1. Basınç ve Kaldırma Kuvveti

10.1.1.1. Katılarda ve durgun sıvılarda basınç kavramını açıklar, basıncı etkileyen değiş- kenleri
analiz eder.
a. Öğrencilerin basınç kavramının uygulama alanlarına örnekler vererek açıkla- maları sağlanır.
b. Öğrencilerin günlük hayat örnekleri üzerinden basıncın hayatımıza etkilerini tartışmaları 
sağlanır.
c. Katı, sıvı ve gaz basınçları arasındaki farklar vurgulanır.
ç. Öğrencilerin deney yaparak ve simülasyonlar kullanarak basıncı etkileyen de- ğişkenleri analiz
etmeleri sağlanır.
d. Öğrencilerin katı basıncı ve durgun sıvı basıncı ile ilgili hesaplamalar yapmaları sağlanır.

10.1.1.2. Akışkanlarda akış hızı ile akışkan basıncı arasındaki ilişkiyi keşfeder.
a. Öğrencilerin deneylerden elde edilen verilerden sonuçlar çıkarmaları ve Ber- noulli ilkesini
açıklamaları sağlanır.
b. Bernoulli ilkesiyle ilgili matematiksel işlemlere girilmez.
c. Öğrencilerin günlük hayatta akışkanların hızının (Bernoulli ilkesi ile açıklanan olayların)
yaşatabileceği sorunları ve sağlayabileceği avantajları tartışmaları sağlanır.
ç. Öğrencilerin basınç etkisi ile çalışan ölçme araçlarının (barometre, altimetre, manometre,
batimetre) çalışma ilkelerini açıklamaları sağlanır.

10.1.1.3. Basıncın hal değişimine etkisini analiz eder.
a. Öğrencilerin deneylerden elde edilen verilerden sonuçlar çıkarmalarına fırsat verilir.
b. Öğrencilerin günlük hayatta karşılaştıkları basıncın hal değişimine etkisi ile ilgili olayları
açıklamaları sağlanır.

10.1.1.4. Durgun akışkanların cisimlere uyguladığı kaldırma kuvvetlerini açıklar.
a. Öğrencilerin durgun akışkanlarda kaldırma kuvvetini basınç kavramı ile ilişki- lendirerek
açıklamaları sağlanır.
b. Öğrencilerin Archimedes ilkesini açıklamaları sağlanır.
c. Öğrencilerin batma, yüzme ve askıda kalma olaylarını, cisme uygulanan kaldır- ma kuvveti ile
ilişkilendirmeleri sağlanır.
ç. Öğrencilerin durgun akışkanların cisimlere uyguladığı kaldırma kuvvetinin bağ- lı olduğu
değişkenleri analiz etmeleri sağlanır.
d. Kaldırma kuvveti ile ilgili matematiksel işlemlere girilmez.
e. Ögrencilerin günlük hayattan kaldırma kuvveti ile ilgili problem durumları or- taya koymaları ve
çözüm yolları üretmeleri sağlanır.
Her Sey Guzel Olacak

Reklam izleyerek para kazanmak istiyorsanız tıklayıp üye olun, puanları toplayıp istediğinizi alın

 

28.09.2016 21:41:02
         
» Cevap hakan
#hakan
[Site Yöneticisi]MSN : gizli
Yaş : 43
Cinsiyet : Bay
Mesaj sayısı : 345
Giriş sayısı : 8479
Puanı : 14
Olgunluk
61%
Aktiflik
847%
Verimlilik
0%


10.2.1. Elektrik Yükleri

10.2.1.1. Elektrik yükünün özelliklerini açıklar.
a. Öğrencilerin iki tür elektrik yükü olduğunu ve toplam elektrik yükünün koru- numlu olduğunu
anlamaları sağlanır.

10.2.1.2. Elektrikle yüklenme olayını açıklar ve farklı tür maddelerin elektrikle yüklenme- lerini
karşılaştırır.
a. Öğrencilerin günlük hayat örneklerini incelemeleri sağlanır.
b. Öğrencilerin deneyler yaparak ve simülasyonlar kullanarak karşılaştırma yap- maları için ortam
hazırlanır.

10.2.1.3. Elektriklenen iletken ve yalıtkanlarda yüklü parçacıkların hareketini ve yük dağı-
lımlarını karşılaştırır.
a. Öğrencilerin iletken ve yalıtkan kavramlarının bilim tarihinde doğuşunu ince- lemeleri sağlanır.
b. Öğrencilerin deneyler yaparak ve simülasyonlar kullanarak karşılaştırma yap- maları için ortam
hazırlanır.
c. Öğrencilerin Faraday kafesinin ortaya çıkışına yol açan gelişmeleri inceleyerek yük dağılımı
kavramını tartışmaları için fırsat verilir.

10.2.1.4. Yüklü cisimler arasındaki etkileşimi açıklar.
a. Öğrencilerin deneyler yaparak yüklü cisimler arasındaki etkileşimi (Coulomb Kuvveti)
irdelemeleri sağlanır.
b. Yüklerin etkileşimi ile ilgili matematiksel işlemlere girilmez.
c. Ögrencilerin elektrik alan kavramını anlamaları ve yüklü cisimler arasındaki etkileşim ile
ilişkilendirmeleri sağlanır.
ç. Elektrik alanla ilgili matematiksel işlemlere girilmez.

10.2.2. Akım, Potansiyel Fark, Direnç

10.2.2.1. Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı kavramlarını açıklar.
a. Öğrenicilerin elektroliz kabını kullanarak elektrik yükünün hareketi üzerinden elektrik akımı
kavramını açıklamaları için ortam hazırlanır.
b. Öğrencilerin katılar, sıvılar ve gazlar için elektrik akımını tartışmaları sağlanır.
c. Öğrencilerin deneyler yaparak bir iletkenin direncinin bağlı olduğu değişkenleri analiz etmeleri
sağlanır.

10.2.3. Elektrik Devreleri

10.2.3.1. Akım, direnç ve potansiyel farkı kavramları aralarındaki ilişkiyi analiz eder.
a. Öğrencilerin basit devreler üzerinden deney yaparak akım, direnç ve potansiyel fark arasındaki
ilişkinin matematiksel modelini çıkarabilmeleri sağlanır.
b. Öğrenciler basit elektrik devrelerinde direnç, potansiyel fark ve elektrik akımı kavramları ile
ilgili problemler çözer.
c. Öğrencilerin basit elektrik devrelerinde eşdeğer direnç hesaplamaları yapma- ları sağlanır.

10.2.3.2. Günlük hayatta üreteçlerin seri ve paralel bağlanma gerekçelerini açıklar.
a. Öğrencilerin pillerin kullanım amaçlarına göre birbirleriyle bağlanma şekillerini incelemeleri
ve tükenme sürelerini karşılaştırmaları sağlanır.
b. Öğrencilerin ilk pilin keşfi üzerine deneyler yapan bilim insanları Galvani ve Volta’nın bakış
açıları arasındaki farkı tartışmaları sağlanır.


10.2.3.3. Kirchoff’un akımlar ve gerilimler kanunlarını açıklar.
a. Kirchoff kanunları ile ilgili matematiksel işlemlere girilmez.


10.2.3.4. Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir.
a. Öğrencilerin mekanik enerji ve güç kavramları ile ilişki kurmaları sağlanır.
b. Öğrencilerin elektrikle çalışan aletlerin ve devre elemanlarının birim zamanda harcadığı
elektrik enerjisini hesaplamaları sağlanır.
c. Öğrencilerin enerji tasarrufu üzerine farkındalık kazanmaları sağlanır.
ç. Öğrencilerin ısı, iş, mekanik enerji ve elektrik enerjinin birbirine dönüşümünü açıklamaları
sağlanır.
d. Öğrencilerin günlük hayattan enerji dönüşümlerine örnekler vermeleri sağlanır.
e. Öğrencilerin elektriğin oluşturabileceği tehlikeler ve güvenlik önlemlerini tar- tışmaları için
uygun ortam hazırlanır.
Her Sey Guzel Olacak

Reklam izleyerek para kazanmak istiyorsanız tıklayıp üye olun, puanları toplayıp istediğinizi alın

 

28.09.2016 21:41:31
         
» Cevap hakan
#hakan
[Site Yöneticisi]MSN : gizli
Yaş : 43
Cinsiyet : Bay
Mesaj sayısı : 345
Giriş sayısı : 8479
Puanı : 14
Olgunluk
61%
Aktiflik
847%
Verimlilik
0%


10.2.4. Mıknatıslar

10.2.4.1. Mıknatısların manyetik özelliklerinin nedenlerini açıklar ve maddeleri manyetik
özelliklerine göre sınıflandırır.
a. Öğrencilerin deneyler yaparak ve simülasyonlar kullanarak manyetik alan kav- ramını açıklamaları
sağlanır.
b. Öğrencilerin bir mıknatısın manyetik alan kuvvet çizgilerinin mıknatısın farklı noktalarında
nasıl değiştiğini görmeleri sağlanır.

10.2.4.2. Mıknatıslar arasındaki itme ve çekme kuvvetini manyetik alan kavramını kullana- rak
açıklar ve bu kuvvetin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder.
a. Mıknatısların itme-çekme kuvvetleri ile ilgili matematiksel işlemlere girilmez
b. Öğrenciler mıknatısları kullanarak günlük hayatta belirledikleri bir probleme çözüm önerisi
üretmeleri sağlanır.

10.2.5. Akım ve Manyetik Alan İlişkisi

10.2.5.1. Üzerinden akım geçen düz bir iletkenin oluşturduğu manyetik alanı etkileyen değişkenleri
analiz eder.
a. Öğrencilerin deneyler yaparak ve simülasyonlar kullanarak değişkenleri belirle- yebilmeleri için
ortam hazırlanır.
b. Öğrencilerin elektromıknatısların kullanım alanlarına örnekler vermeleri sağlanır.
c. Manyetik alan şiddeti ile ilgili matematiksel işlemlere girilmez.

10.2.5.2. Dünyanın oluşturduğu manyetik alanının sebeplerini ve sonuçlarını tartışır.
a. Öğrencilerin ilgi alanlarındaki farklılıklar göz önünde bulundurularak araştırma yapmaları
sağlanır.
b. Öğrencilerin manyetik kuzey ile coğrafi kuzey arasındaki farkı açıklamaları sağ- lanır.
c. Öğrencilerin yüksek gerilim hatlarının geçtiği alanlarda oluşan manyetik alanın canlılar üzerine
etkilerini tartışmaları sağlanır.
Her Sey Guzel Olacak

Reklam izleyerek para kazanmak istiyorsanız tıklayıp üye olun, puanları toplayıp istediğinizi alın

 

28.09.2016 21:41:47
         
» Cevap hakan
#hakan
[Site Yöneticisi]MSN : gizli
Yaş : 43
Cinsiyet : Bay
Mesaj sayısı : 345
Giriş sayısı : 8479
Puanı : 14
Olgunluk
61%
Aktiflik
847%
Verimlilik
0%


10.3. Dalgalar

Bu ünitede öğrencilerin; dalga hareketini anlamlandıracak temel kavramları yapılandırmaları ve
günlük hayatta gözlemlenen su, ses ve deprem dalgalarını yorumlayarak söz konusu dalgalarla ilgili
problem durumları ortaya koyabilmeleri, çözüm yollarını tartışabilmeleri ve tasarımlar
geliştirebil- meleri amaçlanmıştır.

Kavramlar/Terimler: Dalga, titreşim, genlik, dalga boyu, hız, frekans, periyot, rezonans Önerilen
Süre:16 saat

10.3.1. Dalga ve Dalga Hareketinin Temel Değişkenleri

10.3.1.1. Titreşim, dalga boyu, periyot, frekans, hız ve genlik kavramlarını açıklar ve ilişki-
lendirmeler  yapar.
a. Öğrencilerin gösterim veya simülasyonlar kullanarak kavramları açıklamaları sağlanır.
b. Öğrencilerin periyot ve frekans kavramlarını birbiriyle ilişkilendirmeleri sağla- nır. c.
Öğrencilerin dalganın ilerleme hızını, dalga boyu ve frekans kavramları ile ilişkilendirmeleri
sağlanır.

10.3.1.2. Dalgaların enerji taşıdığı çıkarımını yapar.
a. Öğrencilerin deney yaparak ve simülasyonlar kullanarak çıkarım yapmaları sağlanır.

10.3.1.3. Dalgaları titreşim ve ilerleme doğrultusuna göre sınıflandırır.
a. Öğrencilerin sınıflandırma yapmaları için gösterim ve simülasyonlar kullanma- ları sağlanır.


10.3.1.4. Atma ve periyodik dalga oluşturarak aralarındaki farkı açıklar.
a. Öğrencilerin atmanın temel fizik kavramı olmadığını sadece dalgaların özellik- lerini incelemek
için oluşturulduğunu anlamaları sağlanır.
b. Öğrencilerin deney yaparak ve simülasyonlar kullanarak atmaların sabit ve ser- best uçtan
yansımalarını incelemeleri sağlanır.
c. Öğrencilerin gergin bir yayda oluşturulan atmanın ilerleme hızının bağlı olduğu değişkenleri
analiz etmeleri sağlanır.
ç. Atmanın ilerleme hızı ile ilgili matematiksel işlemlere girilmez.
d. Öğrencilerin bir ortamdan başka bir ortama geçerken yansıyan ve iletilen at- maların
özelliklerini karşılaştırmaları sağlanır.
e. Öğrenciler iki atmanın karşılaşması durumunda meydana gelebilecek olayları analiz eder.

10.3.2. Su Dalgası

10.3.2.1. Doğrusal ve dairesel su dalgaları için dalgaların ilerleme yönü, dalga tepesi ve dalga
çukuru kavramlarını açıklar.
a. Öğrencilerin kavramları açıklamaları için deney ve simülasyonlardan faydalan- maları sağlanır.

10.3.2.2. Doğrusal ve dairesel su dalgalarının düzlem ve parabolik engelden yansımasını çizer ve
açıklar.
a. Öğrencilerin deney yaparak veya simülasyonlar kullanarak su dalgalarının yan- sımalarını
çizmeleri için fırsat verilir.

10.3.2.3. Su dalgalarında dalga hızının bağlı olduğu değişkenleri analiz eder.
a. Öğrencilerin deney yaparak değişkenlerin dalganın hızına etkisini incelemeleri sağlanır.
b. Öğrencilerin stroboskop kullanarak su dalgalarının hızı ile ilgili çıkarımlar yap- maları
sağlanır.
c. Öğrencilerin su dalgalarının bir ortamdan farklı bir ortama geçerken davranışı- nı analiz
etmeleri sağlanır.
ç. Öğrencilerin ortamın derinliği ve hızı arasındaki ilişkiyi kullanarak çıkarım yap- maları
sağlanır.
d. Ortam değiştiren su dalgalarının dalga boyu ve hız değişimi ile ilgili matema- tiksel işlemlere
girilmez.

10.3.3. Ses Dalgası

10.3.3.1. Sesin oluşumu ve yayılması için gerekli olan şartları analiz eder.
a. Öğrencilerin sesin farklı ortamlardaki yayılma hızlarını karşılaştırmaları sağlanır.

10.3.3.2. Rezonans olayını açıklayarak rezonansın oluşturabileceği problemleri ve sağlaya- bileceği
avantajları tartışır.
a. Öğrencilerin deney ve simülasyonlardan  yararlanarak rezonansın  etkilerini gözlemlemeleri
sağlanır.

10.3.3.3. Yankıyı azaltmak ve ses yalıtımı sağlamak için tasarımlar geliştirir.
a. Proje tasarımında gruplar oluşturulmasına, ortak kararlar alınmasına, görevle- rin
paylaştırılmasına, sürecin ve ürünün değerlendirilmesine imkân verilir.

10.3.4. Deprem Dalgaları ve Dalgaların Özellikleri

10.3.4.1. Deprem dalgasını tanımlar ve oluşum sebeplerini açıklar.
a. Öğrencilerin  yay, su, ses ve deprem dalgalarının özelliklerini karşılaştırmaları sağlanır.
b. Öğrenciler deprem kaynaklı can ve mal kaybını önleyecek bir yapı modeli oluş- turur.
c. Depremlerde dalga çeşitlerine girilmez.
Her Sey Guzel Olacak

Reklam izleyerek para kazanmak istiyorsanız tıklayıp üye olun, puanları toplayıp istediğinizi alın

 

28.09.2016 21:42:24
         
» Cevap hakan
#hakan
[Site Yöneticisi]MSN : gizli
Yaş : 43
Cinsiyet : Bay
Mesaj sayısı : 345
Giriş sayısı : 8479
Puanı : 14
Olgunluk
61%
Aktiflik
847%
Verimlilik
0%10.4. Optik
Bu ünitede öğrencilerin; ışık ve görme olayını birbiriyle ilişkilendirerek, farklı ortamlarda ve
optik araçlarda ışığın davranışı ve görüntü oluşumu üzerine çıkarımlar yapması amaçlanmıştır. Bu
süreçte öğrenciler ışığın davranışı ve görüntü arasındaki ilişkiden yola çıkarak, gözlük, teleskop,
mik- roskop, fotoğraf makinesi gibi optik araçların çalışma mekanizmalarını ve gökkuşağı, serap
gibi gün- lük hayatta karşılaşılan olayları sorgulayabilmeli, araştırabilmeli, tartışabilmeli ve
farklı tasarımlar geliştirebilmelidir.

Kavramlar/Terimler:  Aydınlanma, ışık şiddeti, ışık akısı, gölge, yansıma, kırılma, kırıcılık
indisi, snell yasası, tam yansıma, sınır açısı, görünür derinlik
Önerilen Süre: 24 saat

10.4.1. Aydınlanma

10.4.1.1. Işığın doğası ile ilgili bilgilerin tarihsel süreç içindeki değişimini farkeder.
a. Dalga ve tanecik teorisinden bahsedilir, ayrıntılara girilmez.
b. Işığın dalga özelliği ile su dalgalarının benzerlikleri vurgulanır.

10.4.1.2. Işık şiddeti, ışık akısı ve aydınlanma şiddeti kavramlarını açıklayarak birbirleri ile
ilişkilendirir.
a. Deney yaparak aydınlanma şiddeti ile ışık şiddeti, uzaklık ve açı arasında ilişki kurulur.
b. Işık şiddeti, ışık akısı ve aydınlanma şiddeti kavramları ile ilgili matematiksel işlemlere
girilmez.

10.4.2. Gölge

10.4.2.1. Saydam, yarı saydam ve saydam olmayan maddelerin ışık geçirme özelliklerini açıklar.
a. Öğrencilerin gölge ve yarı gölge kavramlarını çizerek açıklamaları sağlanır.
b. Öğrencilerin deney yaparak cisimlerin gölgelerini ölçekli çizimle göstermeleri sağlanır.
c. Öğrencilerin gölgeden faydalanarak güneş ve ay tutulması olaylarını açıklama- ları sağlanır.

10.4.3. Yansıma

10.4.3.1. Işığın yansıma olayındaki davranışını inceler ve çıkarımlar yapar.
a. Işığın yansıması ile su dalgalarında yansıma olayı ilişkilendirilir.
b. Öğrencilerin deney yaparak ışığın düzgün ve dağınık yansımasını ölçekli çizim- ler üzerinde
göstermeleri sağlanır.
c. Öğrencilerin yansıma kanunlarını açıklamaları sağlanır. ç. Öğrenciler görme olayında yansımanın
rolünü fark eder.


10.4.4. Düz Aynalar

10.4.4.1. Düz aynada görüntü oluşumunu çizerek açıklar.
a. Öğrencilerin yansıma kanunlarından yararlanarak düz aynada görüntü oluşu- munu ölçekli çizimle
göstermeleri sağlanır.
b. Düz aynada görüntü özelliklerini farklı görüntüler üzerinden analiz eder.
c. Öğrencilerin cismin doğrudan görülmesi ile düz aynadaki görüntüsünü (sanal görüntü)
karşılaştırmaları sağlanır.
ç. Kesişen ayna, hareketli ayna ve hareketli cisim problemlerine girilmez.
d. Öğrencilerin deney yaparak ve simülasyonlar kullanarak görüş alanına etki eden değişkenlerle
ilgili çıkarımlar yapmaları sağlanır.

10.4.5. Küresel Aynalar

10.4.5.1. Küresel aynalarda odak noktası, merkez ve tepe noktasını kullanarak özel ışınları çizer
ve görüntünün özellikleri hakkında çıkarımlar yapar.
a. Öğrencilerin özel ışınların kullanılma sebepleri açıklamaları sağlanır.
b. Öğrencilerin özel ışınlardan faydalanarak görüntü oluşturmaları ve oluşan gö- rüntünün
özelliklerini yorumlamaları sağlanır.
c. Gerçek ve sanal görüntü arasındaki farklar vurgulanır.
ç. Öğrencilerin günlük hayatta karşılaştıkları küresel ayna gibi davranan madde- lere veya
cisimlere örnekler vermeleri sağlanır.
d. Küresel aynalarda görüntünün özellikleri ile ilgili matematiksel işlemlere girilmez.

10.4.6. Kırılma

10.4.6.1. Kırılma kavramını açıklar ve kırılma olayına örnekler verir.
a. Öğrencilerin su dalgalarında kırılma olayından yararlanarak ışığın kırılmasını açıklamaları
sağlanır.
b. Öğrenciler bir ortamın kırıcılık indisinin bağlı olduğu değişkenleri irdelemeleri sağlanır.
c. Deney veya simülasyonlar kullanılarak Snell yasasına ulaşılır. ç. Snell yasası ile ilgili
matematiksel işlemlere girilmez.
ç. Kırıcılık indisinin ışığın ortamdaki ortalama hızı ve boşluktaki hızı ile ilişkili bir bağıl
değişken olduğuna vurgu yapılır.

10.4.6.2. Işığın tam yansıma olayını ve sınır açısını analiz eder.
a. Öğrencilerin deney yaparak veya simülasyonlar kullanarak tam yansıma olayı- nı ve sınır açısını
yorumlamaları sağlanır.
b. Öğrencilerin tam yansıma olayını kullanarak günlük hayatta karşılaştıkları olayları (serap olayı
gibi) yorumlamaları sağlanır.
c. Tam yansıma ve sınır açısı hesabı ile ilgili matematiksel işlemlere girilmez.

10.4.6.3. Işığın paralel yüzlü ortamdan geçerken izlediği yolu çizer ve bağlı olduğu değiş- kenleri
açıklar.
a. Işığın paralel yüzlü ortamlardan geçişi ile ilgili matematiksel işlemlere girilmez.

10.4.6.4. Farklı ortamda bulunan bir cismin görünür uzaklığını etkileyen sebepleri analiz eder.
a. Öğrencilerin deney yaparak ışığın izlediği yolu çizmelerine ve günlük hayatta gözlemlenen
olaylarla ilişki kurmalarına fırsat verilir.
b. Görünür uzaklıkla ilgili matematiksel işlemlere girilmez.

10.4.7. Renk

10.4.7.1. Cisimlerin renkli görülmesinin sebeplerini açıklar.
a. Öğrencilerin ışık ve boya renkleri arasındaki farkları karşılaştırmaları sağlanır.
b. Öğrencilerin deney yaparak veya simülasyonlar kullanarak renkleri ana, ara ve tamamlayıcı olarak
sınıflandırmaları sağlanır.
c. Işık renklerinden saf sarı ile karışım sarı arasındaki fark vurgulanır.
ç. Öğrencilerin beyaz ve farklı renklerdeki ışığın filtreden geçişini ve soğurulması- nı örneklerle
açıklamaları sağlanır.

10.4.8. Prizmalar

10.4.8.1. Işık prizmalarının özelliklerini açıklar ve kullanım alanlarına örnekler verir.
a. Öğrencilerin prizmalarda tek renkli ışığın izlediği yolu çizerek açıklamaları sağ- lanır.
b. Öğrencilerin deney yaparak ve simülasyonlar kullanarak ışığın izlediği yolu gözlemlemeleri
sağlanır.
c. Öğrencilerin prizmada beyaz ışığın renklerine ayrılmasını deneyler yaparak açıklamaları ve
nedenlerini tartışmaları sağlanır.

10.4.9. Mercekler

10.4.9.1. Merceklerin özelliklerini ve mercek çeşitlerini açıklar.
a. Öğrencilerin günlük hayatta karşılaştıkları mercek gibi davranan maddelere veya cisimlere
örnekler vermeleri sağlanır.

10.4.9.2. Bir merceğin odak uzaklığını etkileyen değişkenleri analiz eder.
a. Öğrencilerin merceklerde odak noktası, merkez ve tepe noktalarını belirleme- leri sağlanır.
b. Öğrencilerin deney yaparak ve simülasyonlar kullanarak odak uzaklığını etkile- yen değişkenleri
incelemeleri sağlanır.
c. Merceklerin odak uzaklığını etkileyen değişkenlerle ilgili matematiksel işlem- lere girilmez.
10.4.9.3. Merceklerin oluşturduğu görüntünün özelliklerini keşfeder.
a. Öğrencilerin simülasyonlar ve deneylerden elde ettiği verileri kullanarak mer- ceklerin
oluşturduğu görüntü özelliklerini tartışmaları sağlanır.
b. Öğrencilerin merceğe farklı uzaklıklarda bulunan cisimlerin görüntülerini öl- çekli çizmeleri ve
çizdiği görüntülerin özelliklerini karşılaştırmaları sağlanır.
c. Öğrencilerin merceklerin bulundukları ortama göre özelliklerinin değişeceğini deney yaparak
görmeleri sağlanır.
ç. Merceklerde görüntü özellikleri ile ilgili matematiksel işlemlere girilmez.
d. Öğrencilerin merceklerin nerelerde ve ne tür amaçlar için kullanıldığını araştır- maları
sağlanır.

10.4.10. Göz ve Optik Araçlar

10.4.10.1. Optik yasalarını kullanarak gözde görüntü oluşumunu açıklar.
a. Öğrencilerin farklı göz kusurlarının nedenlerini ve bu kusurların giderilmesinde ne tür merceğin
kullanımının uygun olacağını sebepleriyle tartışmaları sağlanır.
b. Öğrencilerin gözlük numarasını kullanarak merceğin cinsini ve odak uzaklığını belirlemeleri
sağlanır.

10.4.10.3. Optik aletlerin yapısını inceleyerek fonksiyonel bir optik alet tasarlar ve yapar.
Her Sey Guzel Olacak

Reklam izleyerek para kazanmak istiyorsanız tıklayıp üye olun, puanları toplayıp istediğinizi alın

 

28.09.2016 21:43:23
         
[1]
                
» Forum istatistikleri
» Foruma Açılan son 5 konu
Açan
» Seviye Renkleri » Forum istatistikleri
» Dd..
hakan
» Türkiye’nin En İyi 10 Fotoğraf Eğitmeni – Profesyo..
akademifotolife
» 10. Sınıf Fizik Müfredatı (En son yayınlanan)..
hakan
» Lise 1 Fizik Konunları..
hakan
» Vektöler çözümlü sorular..
ygsfizik
#Genel Sorumlular
@Yöneticiler
*Bölüm Editörleri
+Forum Editörleri
! Sohbet Yöneticileri
» Forumdaki 7 Kategoride 30 Forum var
» Bu forumlara açılan 1590 Konuya 1316 Cevap yazıldı..
» Kadromuz : 7
» #hakan  » #admin  » #sebo  » +alp71  » +atakan_0696  » +baran  » +ossfizik 
» Kimler Bağlı : 0
 Bağlı üye yok..
» IP No : 3.226.97.214
» İyiki Doğdunuz : 7
» islam1986 » ozlemmm » mervender » rapturka » my03 » power_memo » ONURR 
» Bugün Giren Üyeler : 0
www.dersfizik.com 2019
Website motorumuz © 2oo6-2oo7 ByCafer & Aspsitem tarafindan üretilip gelistirilmistir.